Kamuda dijital dönüşümün yol haritası

IDC’nin tahminine göre 2024 yılına gelindiğinde dünyada 143 ZB veri oluşturulacak ve tüketilecek. 


Bu veri, 2024 yılı itibariyle yaşayan her insan için 19,5 TB'a eşit bir büyüklüğü temsil etmekte (7,5 milyar kişi olacağı varsayılarak). Ayrıca yine IDC’nin beklentisine göre önümüzdeki üç yıl içinde oluşturulan veri miktarı, son 30 yılda oluşturulan veriden daha fazla olacak.
IDC'nin Dijital Dönüşüm (DX) Yönetici Duyarlılığı Araştırması'nda, ankete katılan kamu yöneticilerinin %68’i, ileri analitik çözümlerinin gelecek yıllarda dijital dönüşüm stratejileri için önemli veya çok önemli olduğunu ve %40'ı ise, veri analitiğinin BT portföylerinde planlanan en büyük yatırım olduğunu belirtti. 


Bu yatırımlar beş yıllık %11 bileşik büyüme ile hızlı bir şekilde büyümeye devam ederek veri kullanımının sağlayabileceği öngörülerin ve değerinin arttığını gösteriyor.


Bu IDC çalışması kamu kurumlarına dijital dönüşüm için bir yol haritası sunarken, veri analitiği ve yapay zeka gibi dönüştürücü teknolojilerin kullanımının getirdiği değerden bahsediyor.


İleri Analitiğin ve Yapay Zekanın Gücü ile Kamuda Dönüşüm


Raporu İndirmek İçin Tıklayınız

Düşüncenizi paylaşın

Daha yeni Daha eski