Salgın sürecinde uzaktan öğretime dair düşüncelerim


Online Öğretim Hususu: Tüm paydaşlar için yeterli nitelikte veri bağlantısı ve uygun nitelikle cihaz koşulları sağlanmadan, dersler dijitale adapte edilerek yeniden kurgulanmadan ve en önemlisi paydaşlar arasında tam mutabakat sağlanmadan online öğretimde tam verimlilik sağlanamaz düşüncesindeyim. Tabi her şeyden önce okullar ruhu olan ve yaşayan yapılar olduğu için tamamen dijitale aktarılması elbette ki ikame düzeyinde konumlandırılamaz. Belki birkaç dönem daha eğitimin dijital dönüşümüne uyum amaçlı olarak devam edilebilir lakin ötesi için henüz erken.


Kaygı Eşiği ve Sorumsuzluk: Bizlere düşen çocuklarımız ve kurumumuz için daha fazla sorumluluk almak ve yüksek sorumluluk bilinciyle olgun tutumlar sergilemektir. Bu minvalde seminerler ya da tüm eğitim süreçleri ister online olsun isterse yüz yüze, kurumumuz bir karar aldığında bu kararı en iyi koşullarda uygulamak yükümlülüğümüzdür. Alınan kararları sürekli olarak kısır döngüler içerisine sokacak tutumlar önce çocuklarımızı ve bizleri yıpratmaktadır.


Düşüncem: Psikolojik kaygı eşiğinin aşılabilmesi adına kontrollü ve sistematik bir şekilde tüm süreçlerin normal seyrine döndürülmesi gereklidir ve herkes bu sorumluluğu paylaşmalıdır.


Ayrıca salgın rakamlarını manipüle edici davranışlar yerine tedbirlere tam uyum hususunda samimi tutum ve davranışlar herkes için elzemdir. Elbette ki önce sağlık lakin genel kabul görmüş kavramları paylaşarak olguları ve süreci manipüle etmeden önce herkes için elzem olan samimiyettir.

Saygılarımla


Düşüncenizi paylaşın

Daha yeni Daha eski